KAŻDE WYZWANIE CZYNI NAS SILNIEJSZYMI

REGULAMIN
Plebiscytu najpopularniejszego sportowca i trenera
Miasta Lubina i Powiatu Lubińskiego w roku 2023

 1. Organizatorem Plebiscytu na najpopularniejszego sportowca i trenera Miasta Lubina i Powiatu Lubińskiego w roku 2023 są Miasto Lubin, Powiat Lubiński oraz Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o.
 2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najlepszego sportowca oraz trenera w każdej kategorii.
 3. Realizacja Plebiscytu polega na oddaniu głosu na osoby nominowane w czterech kategoriach, tj.:
 1. najpopularniejszy sportowiec Miasta Lubina i Powiatu Lubińskiego 2023 roku w kategorii sport zawodowy;
 2. najpopularniejszy trener Miasta Lubina i Powiatu Lubińskiego 2023 roku w kategorii sport zawodowy;
 3. najpopularniejszy sportowiec Miasta Lubina i Powiatu Lubińskiego 2023 roku w kategorii sport wyczynowy;
 4. najpopularniejszy trener Miasta Lubina i Powiatu Lubińskiego 2023 roku w kategorii sport wyczynowy.
 1. Regulamin publikuje się na stronie poświęconej Plebiscytowi: lubinskagalasportu.pl.
 2. Wszelkie informacje w zakresie organizacji Lubińskiej Gali Sportu, jak i kandydatów zgłoszonych przez organizacje sportowe z terenu powiatu lubińskiego do Plebiscytu, dostępne są na stronie internetowej: www.lubinskagalasportu.pl.
 3. Kandydatów wskazanych przez organizacje sportowe z terenu powiatu lubińskiego (jeden sportowiec i jeden trener z każdej organizacji) można było zgłaszać do dnia 5 lutego 2024 r. (pismo nr DS.523.1.2024). Zgłoszenie kandydata wymagało podania danych: imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej organizacji sportowej, dyscyplina, opis osiągnięć kandydata (nie dotyczy trenera), numeru telefonu do kontaktu, adresu mailowego oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Głosowanie rozpocznie się 15 lutego 2024 r. o godzinie 23:59 i potrwa do 15 marca 2024 r. o godzinie 23:59. Głosy można oddawać na stronie: www.lubinskagalasportu.pl poprzez zaznaczenie „kółeczka” przy nazwisku danego kandydata, na którego chcemy oddać głos i kliknięcie „zagłosuj”. Głosujący może oddać tylko jeden ważny głos. Głosowanie odbędzie się w czterech kategoriach: jak w punkcie 3. Regulaminu. Informacje o głosowaniu oraz link do strony poświęconej Plebiscytowi został umieszczony również na stronie: www.lubin.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatorów.
 5. Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne, w tym zwłaszcza przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne.
 6. Głosy, które zostaną oddane w sposób sprzeczny z Regulaminem, zostaną anulowane i nie zostaną wzięte pod uwagę w obliczaniu wyników. Głosy otrzymane po zakończeniu głosowania nie będą brane pod uwagę w obliczaniu wyników.
 7. Obliczenia głosów Plebiscytu dokonuje Komisja powołana przez Organizatorów.
 8. Zwycięzcą Plebiscytu zostają sportowiec i trener w przewidzianej Regulaminem kategorii, którzy uzyskali największą ilość punktów.
 9. Zwieńczeniem Plebiscytu będzie uroczysta Lubińska Gala Sportu, która odbędzie się 4 kwietnia 2024 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie przy ul. Odrodzenia 28 B, podczas której zostaną przedstawione wyniki Plebiscytu.
 10. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów zgłoszonych przez organizacje sportowez terenu powiatu lubińskiego do Plebiscytu odbywa się zgodnie z art. 6 ust.1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Administratorami danych są Organizatorzy.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 12. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatorów, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu.