KAŻDE WYZWANIE CZYNI NAS SILNIEJSZYMI

REGULAMIN
Plebiscytu najpopularniejszego sportowca i trenera
Miasta Lubina i Powiatu Lubińskiego 2022 roku

 1. Organizatorem Plebiscytu najpopularniejszego sportowca i trenera Miasta Lubina i Powiatu Lubińskiego 2022 roku są Miasto Lubin, Powiat Lubiński oraz Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o.
 2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszego sportowca oraz trenera w każdej kategorii.
 3. Realizacja Plebiscytu polega na oddaniu głosu na osoby nominowane w czterech kategoriach, tj.:
 1. najpopularniejszy sportowiec Miasta Lubina i Powiatu Lubińskiego 2022 roku w kategorii sport zawodowy;
 2. najpopularniejszy trener Miasta Lubina i Powiatu Lubińskiego 2022 roku w kategorii sport zawodowy;
 3. najpopularniejszy sportowiec Miasta Lubina i Powiatu Lubińskiego 2022 roku w kategorii sport wyczynowy;
 4. najpopularniejszy trener Miasta Lubina i Powiatu Lubińskiego 2022 roku w kategorii sport wyczynowy.
 1. Regulamin publikuje się na stronie poświęconej Plebiscytowi: lubinskagalasportu.pl.
 2. Wszelkie informacje w zakresie organizacji Lubińskiej Gali Sportu, jak i kandydatów zgłoszonych przez organizacje sportowe z terenu powiatu lubińskiego do Plebiscytu, dostępne są na stronie internetowej: www.lubinskagalasportu.pl
 3. Kandydatów wskazanych przez organizacje sportowe z terenu powiatu lubińskiego (jeden sportowiec i jeden trener z każdej organizacji) można było zgłaszać do dnia 26 stycznia 2023 r. (pismo nr DS.420.1.2023). Zgłoszenie kandydata wymagało podania danych: imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej organizacji sportowej, opis osiągnięć kandydata (nie dotyczy trenera) oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Głosowanie rozpocznie się 8 lutego 2023 o godzinie 00:01 r. i potrwa do 2 marca 2023 r. do godziny 23:59. Głosy można oddawać na stronie: lubinskagalasportu.pl poprzez zaznaczenie „kółeczka” przy nazwisku danego kandydata, na którego chcemy oddać głos i kliknięcie „zagłosuj”. Głosujący może oddać tylko jeden ważny głos. Głosowanie odbędzie się w czterech kategoriach: jak w punkcie 3. Regulaminu. Informacje o głosowaniu oraz link do strony poświęconej Plebiscytowi został umieszczony również na stronie: www.lubin.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatorów.
 5. Zabronione jest zwiększanie liczby głosów przez działania niezgodne, w tym zwłaszcza przez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne.
 6. Głosy, które zostaną oddane w sposób sprzeczny z Regulaminem, zostaną anulowane i nie zostaną wzięte pod uwagę w obliczaniu wyników. Głosy otrzymane po zakończeniu głosowania nie będą brane pod uwagę w obliczaniu wyników.
 7. Obliczenia głosów Plebiscytu dokonuje Komisja powołana przez Organizatorów.
 8. Zwycięzcą Plebiscytu zostają sportowiec i trener w przewidzianej Regulaminem kategorii, którzy uzyskali największą ilość punktów.
 9. Zwieńczeniem Plebiscytu będzie uroczysta Lubińska Gala Sportu, która odbędzie się 9 marca 2023 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej Regionalnego Centrum Sportowego, podczas której zostaną przedstawione wyniki Plebiscytu.
 10. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów zgłoszonych przez organizacje sportowe z terenu powiatu lubińskiego do Plebiscytu odbywa się zgodnie z art. 6 ust.1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Administratorami danych są Organizatorzy.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 12. Wszelkie reklamacje związane z Plebiscytem należy zgłaszać pisemnie do Organizatorów, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia Plebiscytu.