Szanowni Państwo,

wśród priorytetów rozwojowych Miasta Lubina oraz Powiatu Lubińskiego szczególne miejsce zajmuje sport. To dziedzina, która oddziałuje na kształtowanie prozdrowotnych postaw wśród mieszkańców, a właśnie zdrowie mieszkańców to cel nadrzędny wszelkich działań lokalnych samorządów.

Nasz region ma wielki sportowy potencjał, doceniony między innymi w rankingu portalu Gotowi na Sport: „Sporty drużynowe – najlepsze miasta w Polsce”, w którym Miasto Lubin znalazło się na wysokim 7. miejscu. Warto zaznaczyć, że na terenie powiatu lubińskiego aktywnie działa obecnie 88 organizacji sportowych, w tym kluby sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe, fundacje i stowarzyszenia. Wszystkie zrzeszają znakomitych zawodników, którzy osiągają wysokie wyniki na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej, ale przede wszystkim – tworzą warunki do cieszenia się sportem i rywalizacją sportową wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i osób niepełnosprawnych. Wszyscy wymienieni są integralną częścią sportowego świata.

Z myślą o popularyzacji prozdrowotnych zachowań i dalszym rozkwicie sportu na naszym terenie (zwłaszcza wśród młodego pokolenia) oraz wyróżnieniu osób z nim związanych 4 kwietnia bieżącego roku w Hali Widowiskowo – Sportowej Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie odbędzie się po raz drugi Lubińska Gala Sportu organizowana przez Miasto Lubin oraz Powiat Lubiński. Gala będzie pretekstem do integracji wszystkich sportowych środowisk i inspiracją do organizacji wydarzeń, które stanowić będą wspólne święto mieszkańców i sportowców z naszego regionu.

Wybór najpopularniejszego sportowca i trenera Miasta Lubina i Powiatu Lubińskiego roku 2023 r., którzy zostaną wyróżnieni podczas Lubińskiej Gali Sportu zostawiamy w Państwa rękach!

Poniżej przedstawiamy sylwetki zawodników i trenerów – zgłoszonych do Plebiscytu na najpopularniejszego sportowca i trenera 2023 r. przez organizacje sportowe – w czterech kategoriach:

  • najpopularniejszy sportowiec Miasta Lubina i Powiatu Lubińskiego w roku 2023 w kategorii sport zawodowy;
  • najpopularniejszy trener Miasta Lubina i Powiatu Lubińskiego w roku 2023 w kategorii sport zawodowy;
  • najpopularniejszy sportowiec Miasta Lubina i Powiatu Lubińskiego w roku 2023 w kategorii sport wyczynowy;
  • najpopularniejszy trener Miasta Lubina i Powiatu Lubińskiego w roku 2023 w kategorii sport wyczynowy.

Prosimy o wybór łącznie czterech osób: jednego zawodnika i trenera z pierwszej kategorii oraz jednego zawodnika i trenera z drugiej kategorii.

Niniejszy plebiscyt ukazuje, jak wielu uzdolnionych i wspaniałych osób uprawia sport i trenuje na terenie powiatu lubińskiego. Mamy również nadzieję, że zaprezentowane sylwetki sportowców zachęcą wszystkich do znalezienia aktywności dla siebie. Bo zdrowie to najcenniejszy kapitał i najlepsza inwestycja.

Zapraszamy do głosowania!